Dział Zaopatrzenia i Handlu

Kierownik
Piotr Dyko
p.dyko
tel. 42 652-75-41 w.122
kom: 664-096-526
e-mail:
p.dyko@pojemnikiartech.pl

Zastępca kierownika
Piotr Kunicki
p.kunicki
tel. 42 652-75-41 w.136

e-mail:
p.kunicki@zat-artech.com.pl

Sklep firmowy czynny w godz. 700-1600

ODBIORY I DOSTAWY TOWARÓW
w godz. 700-1530


Anna Kołodziejczyk
a.kolodziejczyk
tel. 42 652-75-41 w.118
e-mail:
a.kolodziejczyk@zat-artech.com.pl


Nasi handlowcy

Joanna Nawrocka
j.nawrocka
tel. 42 652-75-41 w.117
kom: 604-178-842
e-mail:
j.nawrocka@zat-artech.com.pl

Marcin Tomaszewski
m.tomaszewski
tel. 42 652-75-41 w.130
kom: 664-967-713
e-mail:
m.tomaszewski@zat-artech.com.pl

Krzysztof Jaroń
k.jaron
tel. 42 652-75-41 w.113
kom: 882-515-031
e-mail:
k.jaron@zat-artech.com.pl

Robert Wyrwicki
r.wyrwicki
tel. 42 652-75-41 w.151
kom: 784-754-644
e-mail:
r.wyrwicki@pojemnikiartech.pl

Biuro Zarządu Spółki ZAT Artech

Aleksandra Mazurek
o.bedzierska
tel.:
42 652-75-41 w.112
e-mail:
sekretariat@zat-artech.com.pl

Zakłady Artykułów Technicznych
"ARTECH" Sp. z o.o.
ul. Wersalska 54, Łódź 91-212
tel. +48 42 652-75-41
artech@zat-artech.com.pl
NIP: 7240002373
REGON: 000049443

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000326587
Kapitał zakładowy/wpłacony: 2 000 000 PLN

Nr konta bankowego:
57 9297 0005 0203 1466 2020 0001,
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
ul.Reymonta25, 96-100 Skierniewice