Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenie 28.05.2018


ZAT "ARTECH" Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54,
ogłaszają konkurs ofert na dostawę energii elektrycznej w roku 2019. Przedstawiamy dane do opracowania oferty:
taryfa B-22, roczne zużycie energii elektrycznej:
1700MWh, z podziałem na strefy: I 28%, II 72%.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na adres: wozniak@zat-artech.com.pl.
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.
Telefon osoby do kontaktu: 602-618-387.
Termin składania ofert: od 4 do 7 czerwca 2018r.