Biuletyn Informacji Publicznej


19.06.2017r. - OGŁOSZENIEZAT "ARTECH" Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54, ogłaszają konkurs ofert na dostawę energii elektrycznej w roku 2018. Przedstawiamy dane do opracowania oferty: taryfa B-22, roczne zużycie energii elektrycznej:
1700MWh, z podziałem na strefy: I 28%, II 72%.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na adres e-mail: wozniak@zat-artech.com.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.
Telefon osoby do kontaktu: 602-618-387.
Termin składania ofert: od 19.06. do 26.06.2017r.11.04.2017r. - OGŁOSZENIEZakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul.Wersalskiej 54, oferują do sprzedaży
wytwornicę wody lodowej (CHILLER) firmy RC Group (Włochy) typ 80.E2.G5.

Nominalna moc chłodnicza 78,7 kW.
Rok budowy 1997.
Bliższe informacje: 601-205-945.

wytwornica wody lodowej wytwornica wody lodowej wytwornica wody lodowej